Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της «Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων»!

Το Φεβρουάριο του 1977 οκτώ Έλληνες επιστήμονες* υπέβαλαν στο Δικαστήριο Μητρώου Σωματείων του Μονάχου το Καταστατικό για να δημιουργηθεί η «Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων». Το Σωματείο έπρεπε μεταξύ άλλων να προάγει την ελληνογερμανική φιλία.

Κατά τη διάρκεια της τεσσαρακονταετούς ιστορίας του το Σωματείο έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, συζητήσεις, αναγνώσεις, συμπόσια, ξεναγήσεις, συναυλίες, φιλανθρωπικές αγορές βιβλίων, εκθέσεις και εκδρομές.

Στους πολυάριθμους ομιλητές συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, επιφανείς Γερμανοί και Έλληνες επιστήμονες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και συγγραφείς.

Στους σκοπούς του Σωματείου ανήκουν ενδεικτικά:

  • η βελτίωση της αλληλογνωριμίας και της δικτύωσης μεταξύ μας

  • η υποδοχή φοιτητών και επιστημόνων, καθώς και η συμπαράσταση σε αυτούς με λόγια και έργα

  • η προαγωγή της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών

  • η καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού
  • η ανταλλαγή απόψεων σε ποικίλα θέματα
  • η εντατικοποίηση των σχέσεων με άλλους επιστημονικούς φορείς
  • η διατήρηση επικοινωνίας με άλλα ελληνικά, γερμανικά και ιδίως βαυαρικά σωματεία

Η «Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων» φιλοδοξεί, επιπλέον, να συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα ελληνικού και βαυαρικού πολιτισμού με την ιδιότητα του κατάλληλου συνομιλητή. Οι Έλληνες, που ζουν εδώ επί δεκαετίες, έγιναν συστατικό στοιχείο της γερμανικής κοινωνίας και συμμετέχουν σε όλους τους τομείς ως επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, πολιτικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες κλπ.

Η νέα ιστοσελίδα μας θα πρέπει είναι ενημερωτική και να προκαλέσει συζητήσεις επιστημονικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερα ελπίζουμε να καθιερωθούν συνεργασίες και συμπράξεις με άλλα σωματεία και θεσμικούς φορείς μέσα και έξω από τη Βαυαρία. Η «Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων» είναι ανεξάρτητη, κοινωφελής και υπερκομματική.

Θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας!

* Ιδρυτικά μέλη ήταν: Ο Μανώλης Κωνσταντάκης, διπλ. μηχανικός, ο Ιωάννης Κουκουσάς, διπλ. φυσικός, ο Δρ. Γεώργιος Παπακωστίδης, διπλ. μηχανικός, ο Δημήτριος Τσακνάκης, διπλ. μηχανικός, ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, παιδαγωγός, ο Δρ. Νικόλαος Δουκλιάς, διπλ. μηχανικός, ο Δρ. Γρηγόριος Γρηγορίου, διπλ. μηχανικός και ο Σπύρος Γισδάκης, διπλ. φυσικός.

Αίτηση εγγραφής μέλους μαζί με εξουσιοδότηση τραπεζικής χρέωσης

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής μέλους μαζί με την απαραίτητη εξουσιοδότηση τραπεζικής χρέωσης. Αφού τα εκτυπώσετε και συμπληρώσετε, μπορείτε να μας τα στείλετε ταχυδρομικώς. Μόλις τα λάβουμε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και ευχαρίστως θα σας συναντούσαμε και προσωπικά με την πρώτη ευκαιρία.

Περιμένουμε με ανυπομονησία νέα δραστήρια μέλη!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by 4seconds