Αρχείο


Εδώ το βίντεο της ομιλίας του Καθηγητή Dr. Βασίλειου Φθενάκη που διοργανώθηκε από τη Λέσχη στις 10 Νοεμβρίου 2015 με θέμα: «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών»


Εδώ θα βρείτε το κείμενο της ιστορικής διάλεξης του Καθηγητή κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη ως καλεσμένου της Λέσχης μας στις 10/10/2014, όπως απομαγνητογραφήθηκε και επιμελήθηκε από τη σύνταξη του jopa-news σε διαδοχικά τεύχη του περιοδικού «Ταυτότητα»:

pdf_symbol_jk-150x150Μέρος Α

Μέρος Β

Scroll Top
40-jähriges Bestehen - 40 χρόνια από την ίδρυση