Ομιλία Μαρίζας Γεωργαλή, στο Διαδικτυακό μας Στέκι στις 24/02/2021.

Ομιλία Μαρίζας Γεωργαλή, στο Διαδικτυακό μας Στέκι στις 24/02/2021.

Ομιλία της Επίκουρης Καθηγήτριας κ.κ. Μαρίζας Γεωργαλή, στο Διαδικτυακό μας Στέκι στις 24/02/2021.

Τίτλος ομιλίας: «Ελληνική νεομετανάστευση, ταυτότητες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Scroll Top